میزبان صدای گرم شما هستیم

مجله


جهت پیگیری و ارسال داخلی 800-801

محصولات
نمونه مجله
اطلاعات تکمیلی مجله

مجله دیجیتال

 
 
 

چاپ دیجیتال مجله

 
 مجله دیجیتال شانس شما برای به اشتراک گذاشتن شور و شوق خود با جهان است. جمع آوری داستان ها، مصاحبه ها و عکس ها برای ایجاد یک مگابایت با کیفیت بالا از دکه روزنامه فروشی که نمی تواند نادیده گرفته شود.
در مواجهه با فروش های غیر قابل پیش بینی و کاهش طول دوره، ناشران مجله به دنبال راه هایی برای کاهش هزینه ها و کشف جریان درآمد جدید هستند.
راه حل های چاپ دیجیتال پایان دادن به پایان نامه، چاپ کوتاه مدت را ارزان تر، افزایش خواننده، و اجازه می دهد ناشران به ایجاد متنوع با ایجاد محتوای هدفمند و شخصی شده است.