چاپ مستقیم روی پلکسی


محصولات
چاپ کهن

پلکسی 2mرنگی

چاپ کهن

پلکسی 3mرنگی

چاپ کهن

پلکسی 4mرنگی

چاپ کهن

پلکسی 5mرنگی

چاپ کهن

پلکسی2mشفاف

چاپ کهن

پلکسی3m شفاف

چاپ کهن

پلکسی 4m شفاف

چاپ کهن

پلکسی 5m شفاف

درباره چاپ مستقیم روی پلکسی

چاپ پلکسی


پلکسی دارای قابلیتی شبیه شیشه بوده و به واسطه وضوح، شفافیت معمولا به جای شیشه استفاده می شود. پلکسی در مقایسه با شیشه، وزن آن کمتر از نیمی از شیشه  است و می تواند تا چندین برابر مقاومت داشته باشد. در چاپ دیجیتال ایران کهن با استفاده از دستگاه چاپ فلت بد uv هر چاپی در هر نوع اندازه ای بر روی انواع پلکسی قابل چاپ می باشد.