کتاب


محصولات
تصاویر
کتاب دیجیتال

> <
درباره کتاب

 

چاپ کتاب - چاپ دیجیتال کتاب - چاپ کتاب تیراژ کم  

دنیای محتوای دیجیتال به سرعت در حال افزایش است با افزایش  تلفن همراه، ویدیو و دیگر رسانه ها داده های بزرگ، اطلاعات کمی، که بسیاری از ناشران ممکن است فراموش کنند که محتوای چاپ نیز در حال تحول است. فن آوری های جدید در صنعت چاپ کتاب، ایجاد فرصت هایی برای ناشران برای ساده سازی عملیات آنها، توزیع سریع تر کتاب های آنها و مجله دیجیتال ایجاد جریان درآمد جدید است. چاپ دیجیتال که شامل هر دو کاربرد جوهر افشان و تونر است، ناشران را قادر می سازد تا پالس بازار را تنظیم کنند و استراتژی خود را تنظیم کنند تا به عنوان تقاضا برای عناوین فردی افزایش یابد.

 


کتاب یک چیز وحشتناک برای زباله است


غیر قابل انکار هست که هزینه چاپ کتاب ها به دلیل پیش بینی اشتباه و فرآیندهای تولید ناکارآمد است که اغلب منجر به ذخیره سازی کتاب ها در انبارها و دفن زباله ها می شود. طبق نظر شورای محیط زیست کتاب (BIEC)، در سال 2006، تقریبا 25 درصد از تمام کتاب ها بازگردانده شد.
با توجه به حجم زیادی از ضایعات و عوامل دیگر که باعث افزایش هزینه ها می شوند، ناشران تلاش می کنند که با تغییر روش های کسب و کار قدیمی، کارآمدتر شوند، در عین حال تولید بیشتر عناوین توسط نویسندگان بیشتر می شود. به این ترتیب، بسیاری از ناشران  چاپ کتاب دیجیتال را در راهبردهای تدارکاتی خود قرار می دهند.
از زمان ظهور چاپ دیجیتال ومحصولات آن از قبیل کاتالوگ دیجیتال ،بروشور دیجیتال و... سوالاتی در مورد قابلیت حیات آن برای انتشار کتاب وجود داشته است، اما پیشرفت های تکنولوژیکی، افزایش میل مصرف کنندگان برای تقاضای تجاری و حساسیت هزینه، چاپ دیجیتال کتاب را به یک راه حل مناسب در یک بازار رقابتی تبدیل کرده است