میزبان صدای گرم شما هستیم

افتخار داریم که اعلام نماییم در کلیه زمینه های چاپ شامل چاپ اداری،تبلیغاتی، نشر یا بسته بندی به عنوان تأمین کننده در خدمت کلیه شرکت ها و سازمان های بزرگ و متوسط در سرتاسر کشور می باشیم.
در این راستا این شرکت آماده است با واحد های تدارکات و پشتیبانی یا روابط عمومیِ شرکت ها، سازمان ها و ادارات دولتی و خصوصی اعم از وزارتخانه ها، نهادها، ادارات و شرکت های تابعه، پالایشگاه ها، پتروشیمی ها، نیروگاه ها، کارخانجات تولیدی، بیمارستان ها، دانشگاه ها و سایر  شرکت های تولیدی، بازرگانی یا خدماتی به هر سه صورت فاکتوری، استعلامی یا شرکت در مناقصه همکاری نماید. و امتیازات ویژه ای در نظر گرفته ایم

برای اطاعات بیشتر تماس بگیرید داخلی 102-101 -09120747251