محصولات

کارت ویزیت لمینت مات

لمینت مات

کارت ویزیت لمینت براق دیجیتال

لمینت براق دیجیتال

کارت ویزیت لمینت برجسته دورگرد

لمینت برجسته

کارت ویزیت لمینت برجسته مخملی

لمینت برجسته مخملی

کارت ویزیت لمینت برجسته طلاکوب دورگرد

لمینت برجسته طلا کوب

کارت ویزیت لمینت براق

لمینت براق

چاپ کارت ویزیت لمینت براق طرح موج

لمینت براق طرح موج

 کارت ویزیت لمینت طرح موج(دو طرف دورگرد)

لمینت مات طرح موج

کارت ویزیت لمینت براق ویزیتی  

لمینت براق ویزیتی

کارت ویزیت لمینت مات ویزیتی

لمینت مات ویزیتی

کارت ویزیت لمینت براق مربع

لمینت براق مربع

کارت ویزیت لمینت مربع

لمینت مات مربع

توضیحات

از روکش لمینت در دو نوع مات و براق برای کارت ویزیت لمینت استفاده می شود .