کارت دعوت وپستال

جهت راهنمای ثبت سفارش  داخلی 405-406

جهت پیگیری و ارسال سفارشات داخلی 402

 

معرفی محصول

کارت دعوت افست و  کارت پستال افست

 

کارت دعوت افست روشی مطمئن برای دعوت از مدعوین به مراسم های مختلف همچنین ابزاری رسمی جهت نشان دادن ارزش و احترامی که برای مخاطبتان داریدهمچنین چاپ و ارسال کارت پستال مرسوم است است. محتوای کارت دعوت می تواند متنی در خور مراسم و نوع مخاطب شما همراه با تصویری مرتبط به متن و مراسم باشد .درج نام مخاطب بصورت چاپی همراه با گرافیک و متن مناسب در کارت دعوت می تواند تاثیر بسزایی در ترغیب مخاطب برای اجابت دعوت شما باشد. کارت دعوت را بنا بر موضوع مراسم می توان جهت جشن و میهمانی های خانوادگی و رسمی. جلسات رسمی و اداری و نیز حتی برای مجلس ترحیم استفاده نمود. همچنین با استفاده از همین فرمت می توان کارتی بعنوان کارت یادبود ، تشکر و یا کارت پستال نیز استفاده کرد.