چاپ مستقیم روی فلزات


محصولات
چاپ کهن

چاپ رنگی

تصاویر
درباره چاپ مستقیم روی فلزات
چاپ فلز با استفاده از چاپ مستقیم فلت بد برروی فلز انجام می گیرد.در این نوع چاپ انواع طرح های چاپی با ماندگاری بالا بر روی فلز چاپ می شوند.
با توجه به اینکه چاپ بر روی اجسام سخت روز به روز رونق بیشتری می گیرد ،در این میان استفاده از چاپ روی فلزات هم طرفداران بیشتری پیدا کرده است.
درتابلوهای راهنمایی و رانندگی ،نمای ساختمانی وتابلو های تبلیغاتی سطح شهر،چاپ فلز کاربرد فروانی دارد.