چاپ مستقیم روی شیشه


محصولات
چاپ کهن

چاپ رنگی

درباره چاپ مستقیم روی شیشه

چاپ شیشه با استفاده از  چاپ مستقیم فلت بد uv  انجام می گیرد.این روش امکان چاپ روی شیشه را برای انواع تصاویر دیجیتالی از جمله چند رنگ و تصاویر پیچیده فراهم ساخته است و همچنین در برابر نور آفتاب و رطوبت  عمر بسیار طولانی دارد و زیبایی این نوع چاپ بر روی شیشه ماندگار کرده است.