بج سینهمحصولات


بج سینه طلایی مات وبراق

طلایی مات و براق

بج سینه نقره ای مات و براق

نقره ای مات و براق

بج سینه پلی استر

پلی استر

درباره بج سینه

بج سینه 

برای معرفی پرسنل یک سازمان یا برای معرفی یک برند تجاری شکل آرم و لوگو یک شرکت یا سازمان بر روی قطعه های کوچک که بج سینه فلزی یا آرم سینه نامیده می شود چاپ می شود.
بج سینه
یا نشان سینهبر روی لباس افراد یک سازمان درج می شود.
بج سینه هم می تواند یک نشان تبلیغاتی باشد،که جزو هدایای تبلیغاتی ایران کهن می باشد ،هم می تواند یک نشان از معرفی پرسنل یک شرکت یا پست سازمانی افراد باشد