سربرگ


محصولات
تصاویر
درباره سربرگ

سربرگ دیجیتال


کاری کنید که سربرگ شما با مخاطب سخن بگوید
 
 اگر برندی معتبر هستید حتما به اهمیت موضوع واقف هستید. به طور مشابه اگر در صدد ورود به جرگه ی بزرگان هستید حتما در حال فراهم آوردن مقدمات طراحی سربرگ مخصوص به خود هستید. در هر دو صورت نگاشته های پایین می تواند کمک حال شما در این راه سخت و دشوار باشد. 
 

چاپ سربرگ
 

مخاطب. سربرگ ها برای جلب نظر مخاطبان شما باید سر و صدا به راه بیاندازند. یک سربرگ خوب سربرگی است که بیش از هر چیز در جان و جهان مخاطب شما جاری و ساری شود و ناخوانده پیام شما را از دل چاپ کاغذی منتقل کند. بی پرده بگوییم سربرگ مکاتبات شما در در واقع پرچم شرکت شما است. هر اندازه که برای یک کشور یا ایالت پرچمش اهمیت دارد و به نوعی مقدس است؛ سربرگ و مشخصاتی که در مکاتبات شما استفاده می شود می بایست دقیق، جامع و با محتوا کار شده باشد.
 

کاری کنید که سربرگ شما با مخاطب سخن بگوید 

 
در این قسمت هوشمندی شما است که بازیگر اصلی میدان است. یا آن قدر ذوق دارید که خود متناسب با ماهیت فعالیتی که دارید طرح انتخاب می کنید؛ یا آن قدر حرفه ای هستید که برای طراحی سربرگ خود به یک طراح کارکشته و حاذق مراجعه می کنید. به هر رو مهم این است که سربرگ مکاتبات شما به خوبی و در مقیاس های استاندارد بیان گر اصول اساسی کسب و کارتان باشد. 
تنها از این طریق است که بدون نوشتن شعار و کلمات و جملاتی که هیچگاه خوانده نمی شود؛ مخاطب شماره تلفن، ادرس سایت و ایمیل شما را به یاد می سپارد و با شما ارتباط می گیرد. در این حوزه هم حضور یافته ایم و با کیفیت آماده ی ارائه ی خدمات به شما هستیم. اگر مساله ی اعتبار مکاتبات برای شما ضروری و مهم است همین حالا آماده ی مشاوره هستیم؛ با ما تماس بگیرید.