پیـگیری سفارشـات

اهداف و خط مشی
 •  احترام به حقوق مشتریان و تلاش جهت کسب رضایت کامل ارباب رجوع
 • بهبود مستمروبه روز آوری تجهیزات وماشین آلات
 • به روز رسانی و افزایش معلومات فنی کارکنان
 • ارائه خدمات روزانه در دوشیف کاری
 •  ارائه خدمات بدون تعطیلی در کلیه روزهای هفته حتی ایام تعطیل
 • گستردگی ارائه کلیه خدمات در زیر یک سقف به طوریکه مشتریان نیازی به جابجایی جهت تکمیل کار چاپی خود نداشته باشند
 • کیفیت مطلوب خدمات ارائه شده با توجه به استاندارهای بین المللی
 • استفاده از مرغوب ترین مواد اولیه موجود
 • پاسخگویی سریع و مطلوب به مشتریان و ارباب رجوع
 • استفاده بهینه از خدمات الکترونیک در دریافت سفارشات چاپی بدون نیاز به حضور مشتری
 • تحویل هرچه سریعتر کارهای چاپ شده به مشتریان از طریق شبکه حمل و نقل بدون نیاز به حضور فیزکی مشتریان