پیـگیری سفارشـات

راهنمای پرداخت

روش های پرداخت

پس از عضویت در سایت و سفارش دادن کار چاپی خود، وارسال آن سفارش شما طی مدت زمان کوتاهی  برسی و اعلائم قیمت خواهد شد شما می توانید به سه روش  اقدام به پرداخت نمائید
1.پرداخت از طریق در گاه اینترنتی
2.پرداخت باکارت بانکی و ثبت فیش بانکی
3.پرداخت نقدی در مجتمع

شماره کارت: 7624-2048-8310-5859  بانک تجارت
بنام :محمد اسماعیل کهن