پیـگیری سفارشـات

راهنمای عضویت
برای ثبت و پیگیری سفارشات چاپی خود باید ابتدا در سایت چاپ کهن ثبت نام کنید و پس از آن می توانید با نام کاربری و کلمه عبور خود وارد سامانه اتوماسیون شده و نسبت به ثبت و پیگیری سفارشات خود اقدام کنید.